Aalten, november 2019

Beste abonnees,

Tot nu toe was u gewend in januari een factuur te krijgen voor uw abonnement van het komende kalenderjaar. Als bestuur van de uitgevende stichting hebben wij echter voor de Heere overwogen dat het Zijn opdracht is geestelijk voedsel te geven aan gelovigen van elke leeftijd en de Persoon van Christus, Zijn werk en Zijn waarheid groot te maken voor ieders hart. Dan geldt dat wij het voor niets hebben ontvangen en het ook om niet willen doorgeven. Dat betekent niet dat er voldoende middelen zijn, maar dat we op de Heere willen vertrouwen om in die middelen te voorzien. Het is een geloofswerk en we willen handelen in overeenstemming daarmee.

We hebben dan ook besloten met ingang van 1 januari 2020 geen abonnementsgeld meer te innen en geen acceptgiro’s meer te sturen, maar elke abonnee jaarlijks te herinneren aan de mogelijkheid een gift te doen ten behoeve van dit werk. Zo’n bijdrage is dan tegelijk de bevestiging dat uw abonnement zal doorlopen. Mocht iemand (momenteel) geen geld hebben om een bijdrage over te maken, dan is daarvoor alle vrijheid en begrip; echter, dan verzoeken we die abonnee een mail te schrijven en deze boodschap door te geven: ik zie momenteel geen kans dit werk financieel te steunen, maar blijf graag het blad ‘Volg Mij!’ ontvangen.

Dus om te voorkomen dat abonnementen worden toegezonden terwijl ze niet (meer) worden gelezen:

  • Hetzij een gift voor 10 januari van het betreffende kalenderjaar,
  • Hetzij een mail aan secr@uhwdw.nl, eveneens voor 10 januari.

Daarom sturen we u deze herinnering al ruim op tijd toe, zodat u voldoende tijd hebt uit deze opties te kiezen.

Een gift voor dit werk kunt u graag overmaken aan:

Rekeningnummer NL56 INGB 0000 7236 02
Op naam van stg. Uit het Woord der Waarheid
Graag vermelden Gift voor Volg Mij (<klantnummer indien bekend>)

We verwachten de vraag: ‘Wat is dan een realistisch bedrag?’
Antwoord: Het abonnement kostte € 18,95, en dat was niet kostendekkend. Overweeg het maar voor de Heere.

N.B. Dit alles is ook bedoeld om een grotere verspreiding van het blad aan te moedigen.

Geef dus z.s.m. zoveel mogelijk gratis geschenkabonnementen weg!

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Erwin H.W. Luimes

P.S. In de eerste nummers van 2020 zal helaas nog de oude abonnementsinfo vermeld staan.

Laatste magazines

Hier vindt je de laatste magazines inclusief het volledige archief. Kijk er gerust eens in rond.

Je kunt je natuurlijk ook direct abonneren op dit gratis blad.

Bekijk archief